Biznesmen w sprzedaży detalicznej

Czym charakteryzuje się ten zawód?

Sprzedawcy detaliczni sprzedają klientom końcowym dobra konsumpcyjne, takie jak odzież, zabawki, żywność, elektronikę użytkową lub wyposażenie wnętrz. Prowadzą konsultacje z klientami, sprzedają towary i rozpatrują reklamacje.

Planują również zakupy, zamawiają towary i przyjmują dostawy. Następnie sprawdzają jakość dostarczonych towarów i dbają o ich właściwe przechowywanie. Etykietują towary i pomagają w uzupełnianiu zapasów na półkach i ladach sklepowych oraz w dekorowaniu miejsc sprzedaży. Asystenci sprzedaży detalicznej są również zaangażowani w planowanie i realizację działań reklamowych i promujących sprzedaż. W tym celu obserwują rynek i planują asortyment produktów. W handlu detalicznym online zarządzają sklepami internetowymi, prowadzą katalogi produktów i stosują marketing internetowy.

Jakie są wymagania wobec Ciebie?

  • Orientacja na klienta, umiejętności komunikacyjne i kontaktowe (np. podczas doradzania klientom)
  • Myślenie handlowe i staranność (np. pomoc przy planowaniu asortymentu, prowadzenie księgowości kasowej, wykonywanie zadań administracyjnych)

Jakie przedmioty szkolne są dla Ciebie ważne?

  • Matematyka (np. do obliczeń i księgowości kasowej)
  • Język niemiecki (np. przy rozpatrywaniu skarg i wniosków)
  • Ekonomia (np. dla zadań z zakresu rachunkowości)

Następujące firmy z Templina i okolic prowadzą szkolenia dla zawodu "Biznesmen w sprzedaży detalicznej":

BayWa Bau & Garten

EDEKA - Krüger

EURONICS Friedrich

Norma Lebensmittelfilialbetrieb

Post-Lotto-Tabak