Technik elektroniki informacyjnej

Czym charakteryzuje się ten zawód?

Technicy elektroniki informacyjnej analizują wymagania swoich klientów, np. w zakresie systemów telefonicznych, bezpieczeństwa lub techniki budowlanej, stanowisk komputerowych, sieci lub elektroniki użytkowej. Instalują komponenty sprzętowe i programowe, konfigurują programy, akcesoria i sieci, a w razie potrzeby dostosowują oprogramowanie. Instruują oni również użytkowników, jak obsługiwać nowe systemy. Zajmują się konserwacją systemów i sprzętu oraz wspierają swoich klientów w przypadku problemów technicznych. Na przykład, badają usterki sprzętu lub oprogramowania lub naprawiają telewizory, kamery, systemy satelitarne lub komputery.

Jakie są wymagania wobec Ciebie?

  • Pracowitość i zdolność koncentracji (np. podczas instalowania komponentów oprogramowania).
  • Zrozumienie techniczne (np. w celu oceny kompatybilności komponentów sprzętowych i urządzeń peryferyjnych)
  • Orientacja na klienta i obsługę (np. przy doradzaniu klientom)
  • Zręczność (np. przy składaniu małych elementów)
  • Roztropność (np. przy określaniu środków ochrony przed bezpośrednim lub pośrednim kontaktem)

Jakie przedmioty szkolne są dla Ciebie ważne?

  • Fizyka (np. przy wyborze tras kablowych i lokalizacji urządzeń, z uwzględnieniem kompatybilności elektromagnetycznej).
  • Informatyka (np. w zakresie dostępu do instalacji, programowania, konfigurowania i testowania oprogramowania do sterowania systemem)
  • Praca/technologia (np. przy montażu elementów technologii informacyjnej)
  • Angielski (np. do pracy z książkami technicznymi i instrukcjami obsługi w języku angielskim)

Następujące firmy z Templina i okolic prowadzą szkolenia dla zawodu "Technik elektroniki informacyjnej":

EURONICS Friedrich