Asystent administracyjny w dziedzinie administracji lokalnej

Czym charakteryzuje się ten zawód?

Asystenci administracyjni specjalizujący się w samorządzie terytorialnym przygotowują posiedzenia lokalnych organów decyzyjnych, takich jak rady gmin, i uczestniczą we wdrażaniu decyzji. Przygotowują oni decyzje administracyjne na podstawie prawa federalnego, stanowego i miejskiego oraz informują o nich zainteresowane strony. Wykonują one również zadania administracyjne w zakresie promocji gospodarczej, strukturalnej i kulturalnej gminy. Do ich zadań należy również działalność gospodarcza w miejskich przedsiębiorstwach administracyjnych i komunalnych. W administracji personalnej prowadzą akta osobowe i obliczają wynagrodzenia. W budżetowaniu, zarządzaniu środkami pieniężnymi i rachunkowości uczestniczą w przygotowaniu i realizacji budżetów i planów biznesowych. Często są oni osobami kontaktowymi dla organizacji, firm i obywateli poszukujących porady.

Jakie są wymagania wobec Ciebie?

  • Staranność i dyskrecja (np. przy porządkowaniu i segregowaniu akt, przy przetwarzaniu danych osobowych).
  • gotowość do uczenia się (np. w przypadku zmian w ustawach i rozporządzeniach gminnych)
  • orientacja na klienta i umiejętności komunikacyjne (np. udzielanie odpowiedzi na pytania obywateli, wyjaśnianie decyzji administracyjnych)

Jakie przedmioty szkolne są dla Ciebie ważne?

  • Gospodarka/prawo (np. przy stosowaniu przepisów prawnych)
  • język niemiecki (np. przy prowadzeniu korespondencji, sporządzaniu protokołów i sprawozdań)
  • matematyka (np. w przypadku procedur nakładania podatków i opłat oraz pobierania dochodów z tytułu prawa prywatnego)
  • Polityka/nauki społeczne (np. w celu zrozumienia współzależności systemu społecznego)

Następujące firmy z Templina i okolic prowadzą szkolenia dla zawodu "Asystent administracyjny w dziedzinie administracji lokalnej":

Stadtverwaltung Templin