Pracownik działu ubezpieczeń i finansów specjalizujący się w ubezpieczeniach

Czym charakteryzuje się ten zawód?

Specjaliści ds. ubezpieczeń i finansów, którzy pracują w terenie, doradzają klientom i analizują ich indywidualne potrzeby w zakresie produktów ubezpieczeniowych, takich jak ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia od wypadków czy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Przygotowują oni oferty dostosowane do indywidualnych potrzeb, na przykład dla nowych umów lub zmian w umowach, i przedstawiają je klientom. W razie potrzeby sprawdzają oni również roszczenia na miejscu i tworzą akta roszczeń. W biurze specjaliści ds. ubezpieczeń i finansów, specjalizujący się w ubezpieczeniach, zajmują się np. zawieraniem umów, zarządzają umowami dla istniejących klientów oraz wykonują zadania z zakresu księgowości i controllingu.

Jakie są wymagania wobec Ciebie?

  • Zorientowanie na klienta i obsługę, umiejętności komunikacyjne (np. w zakresie oferowania umów ubezpieczeniowych dopasowanych do potrzeb klienta).
  • staranność, koncentracja i dyskrecja (np. w dokładnym obliczaniu świadczeń odszkodowawczych, w postępowaniu z danymi klientów)
  • Myślenie handlowe i umiejętności negocjacyjne (np. w zakresie określania i analizowania potrzeb ubezpieczeniowych, negocjowania warunków)
  • Poczucie odpowiedzialności (np. przy obchodzeniu się z aktywami klientów)

Jakie przedmioty szkolne są dla Ciebie ważne?

  • Język niemiecki (np. w zakresie doradztwa dla klientów, obsługi korespondencji i pomocy w sporządzaniu umów)
  • Matematyka (np. do opracowania warunków umowy)
  • Ekonomia/prawo (np. do sporządzania i sprawdzania umów oraz do prowadzenia księgowości przedsiębiorstwa)
  • Język angielski (np. w przypadku międzynarodowych kontaktów z klientami)

Następujące firmy z Templina i okolic prowadzą szkolenia dla zawodu "Pracownik działu ubezpieczeń i finansów specjalizujący się w ubezpieczeniach":

Allianz Agentur Andreas Ballin