Opiekun zwierząt specjalizujący się w schroniskach i pensjonatach dla zwierząt

Czym charakteryzuje się ten zawód?

Opiekunowie zwierząt, specjalizujący się w schroniskach dla zwierząt i pensjonatach, zajmują się zwierzętami domowymi i intensywnie je pielęgnują. Zwierzęta, które zostały porzucone, które trafiają do schroniska z powodu złego traktowania lub złej hodowli, są często straumatyzowane. W celu przeciwdziałania zaburzeniom behawioralnym opiekunowie zwierząt szczególnie uważnie obserwują ich zachowanie i wykazują się dużą cierpliwością w postępowaniu z nimi. Zapewniają zwierzętom pożywienie i tworzą odpowiednie dla danego gatunku pomieszczenia dla zwierząt, które również czyszczą i konserwują.

Doradzają właścicielom zwierząt, którzy chcieliby zakwaterować swoje domowe zwierzęta np. w pensjonacie dla zwierząt i martwią się o nowych właścicieli dla porzuconych zwierząt. W tym celu zawierają umowy przyjęcia i zrzeczenia się. Do tego dochodzą zadania administracyjne, od zakupu żywności i sprzętu po planowanie kosztów i obsługę transakcji płatniczych.

Jakie są wymagania wobec Ciebie?

  • Dokładność obserwacji (np. rozpoznawanie oznak chorób zwierząt, ciąży, nieprawidłowości w zachowaniu).
  • Staranność i poczucie odpowiedzialności (np. za dokładne przestrzeganie ilości podawanej paszy lub dawkowania leków, za właściwe dla danego gatunku trzymanie zwierząt)
  • sprawność manualna (np. przy sprzątaniu, ustawianiu i utrzymywaniu pomieszczeń dla zwierząt)
  • Orientacja na klienta (np. odpowiadanie na pytania klientów)

Jakie przedmioty szkolne są dla Ciebie ważne?

  • Biologia (np. do klasyfikowania zwierząt według rasy lub pochodzenia oraz trzymania nierodzimych gadów lub ptaków w sposób odpowiedni dla danego gatunku)
  • Matematyka (np. do obliczania dawek pokarmowych)

Następujące firmy z Templina i okolic prowadzą szkolenia dla zawodu "Opiekun zwierząt specjalizujący się w schroniskach i pensjonatach dla zwierząt":

Reiterhof Steindamm