Pracownik inżynierii lądowej i wodnej z ukierunkowaniem na budowę dróg

Czym charakteryzuje się ten zawód?

Pracownicy inżynierii lądowej i wodnej specjalizujący się w budowie dróg budują trasy komunikacyjne i układają na przykład nasypy i stabilizację brzegów. Wykonują wykopy, zapewniają drenaż powierzchniowy, wyrównują i zagęszczają podłoże. Następnie przygotowują podłoże pod stropy i chodniki oraz układają warstwy nośne. Wykorzystują one asfalt, kostkę brukową lub płyty do tworzenia nawierzchni np. dróg i chodników. Ponadto produkują specjalne konstrukcje z kamieni i prefabrykatów, takich jak obrzeża i włazy. Mogą oni pracować w nowym budownictwie lub przy renowacji.

Jakie są wymagania wobec Ciebie?

  • Zręczność manualna (np. przy obsłudze narzędzi i maszyn)
  • Ostrożność i rozwaga (np. przy wygładzaniu powierzchni asfaltowych, przy pracach w pobliżu płynnego ruchu drogowego)
  • Dobra kondycja fizyczna (np. przy przenoszeniu kostki brukowej)

Jakie przedmioty szkolne są dla Ciebie ważne?

  • Matematyka (np. do obliczania zapotrzebowania na materiały)
  • Fizyka (np. w celu zrozumienia podstaw fizyki budowli)
  • Rękodzieło/technologia (np. praca z maszynami i urządzeniami, wykonywanie prostych rysunków technicznych)

Następujące firmy z Templina i okolic prowadzą szkolenia dla zawodu "Pracownik inżynierii lądowej i wodnej z ukierunkowaniem na budowę dróg":

STRABAG AG

Straßen- und Tiefbau GmbH Aschoff