Pracownik utrzymania dróg

Czym charakteryzuje się ten zawód?

Pracownicy zajmujący się konserwacją dróg kontrolują i utrzymują drogi, autostrady i parkingi, a także związane z nimi tereny zielone i konstrukcje drogowe, takie jak mosty, w celu zapewnienia bezpieczeństwa na drogach. Identyfikują źródła zagrożeń, takie jak wyboje, wyblakłe oznakowanie czy kruszące się krawędzie dróg. Naprawiają uszkodzone lub zużyte miejsca. Czyszczą zabrudzone jezdnie, rozgraniczenia lub znaki drogowe oraz czyszczą lub konserwują urządzenia odwadniające. Do ich obowiązków należy również stawianie znaków drogowych, naprawianie oznakowania dróg oraz przycinanie drzew i krzewów. Koszą trawy na poboczach, zabezpieczają place budowy i miejsca wypadków, a w zimie odśnieżają i posypują piaskiem.

Jakie są wymagania wobec Ciebie?

  • Roztropność i uważność (np. podczas pracy w ruchu ulicznym)
  • sprawność manualna (np. przy wymianie uszkodzonych rur, przy nanoszeniu oznakowania drogowego, podczas prac konserwacyjnych)
  • Pewność kroku i umiejętność pracy na wysokości (np. na platformach roboczych podczas wycinki drzew)
  • Szybkość reakcji (np. podczas prowadzenia pojazdów, maszyn i urządzeń)

Jakie przedmioty szkolne są dla Ciebie ważne?

  • Matematyka (np. do obliczania proporcji mieszania)
  • Rękodzieło/technologia (np. do obróbki materiałów; rysunek techniczny)
  • Fizyka (np. w celu zrozumienia działania sił i rodzajów dźwigni)

Następujące firmy z Templina i okolic prowadzą szkolenia dla zawodu "Pracownik utrzymania dróg":

Landesbetrieb für Straßenwesen Brandenburg