Asystent konsultanta podatkowego

Czym charakteryzuje się ten zawód?

Pracownicy biurowi wspierają doradców podatkowych m.in. w świadczeniu usług doradztwa podatkowego i gospodarczego na rzecz klientów. Udzielają informacji, są w kontakcie z urzędami skarbowymi lub agencjami ubezpieczeń społecznych, planują i monitorują spotkania oraz dbają o dotrzymanie terminów. Są w bliskim kontakcie z klientami, przetwarzają ich faktury, rachunki i wyciągi bankowe w celu zapewnienia prawidłowej księgowości, przetwarzają deklaracje podatkowe i przeglądają rozliczenia podatkowe.

Ponadto prowadzą księgowość płacową dla klientów lub własnej firmy oraz uczestniczą w sporządzaniu rocznych sprawozdań finansowych. We wszystkich swoich działaniach zawsze uwzględniają aktualny stan prawny i obowiązujące terminy. Wykonują również ogólne prace biurowe, prowadzą korespondencję i przygotowują dokumenty na spotkania z klientami.

Jakie są wymagania wobec Ciebie?

  • Umiejętności komunikacyjne oraz orientacja na klienta i obsługę (np. doradzanie klientom w kwestiach podatkowych, z uwzględnieniem indywidualnych cech i wymagań).
  • Sumienność i poczucie odpowiedzialności (np. przy sporządzaniu list płac dla firm i obliczaniu kwot podatku dochodowego, od wynagrodzeń i sprzedaży)
  • Elastyczność (np. w przełączaniu się między kontaktem z klientem, współpracą z kolegami i przełożonymi oraz samodzielnym opracowywaniem plików)
  • Chęć uczenia się (np. bycie na bieżąco z aktualnym prawem podatkowym i regulacjami związanymi z podatkami)

Jakie przedmioty szkolne są dla Ciebie ważne?

  • Matematyka (np. obliczanie rezerw na podatek handlowy i szacowanie podatku od sprzedaży)
  • Ekonomia/prawo (np. przypisanie konta do transakcji księgowych)
  • Język niemiecki (np. podczas przygotowywania prac pisemnych i listów handlowych)

Następujące firmy z Templina i okolic prowadzą szkolenia dla zawodu "Asystent konsultanta podatkowego":

Schmidt & Partner GmbH Steuerberatungsgesellschaft