Asystent społeczny

Czym charakteryzuje się ten zawód?

Asystenci społeczni wykonują zadania pedagogiczne, opiekuńcze, domowe lub związane z opieką społeczną. Jako pracownicy niezależnych stowarzyszeń opieki społecznej, służb komunalnych lub stowarzyszeń kościelnych przejmują tymczasowo prowadzenie gospodarstwa domowego w prywatnych gospodarstwach domowych w ramach opieki nad rodziną. W instytucjach dla osób niepełnosprawnych, np. w domach lub grupach mieszkalnych, wspierają pracę wychowawców i pielęgniarek edukacji leczniczej. W dziedzinie opieki geriatrycznej pomagają w wykonywaniu zadań pielęgniarek geriatrycznych. Asystenci społeczni wspierają osoby potrzebujące pomocy w wykonywaniu codziennych czynności. Na przykład robią zakupy, przygotowują posiłki, piorą i dbają o dom, a także zapewniają podstawową opiekę osobom chorym i przykutym do łóżka. Pomagają podopiecznym w utrzymaniu higieny osobistej, są uważnymi partnerami do rozmowy i prowadzą ich na zajęcia. Ponadto, pomagają dzieciom w odrabianiu lekcji i zachęcają je do angażowania się w sensowne zajęcia w czasie wolnym. Oferują również sesje doradcze, np. w zakresie wyboru szkoły.

Jakie są wymagania wobec Ciebie?

  • Zręczność manualna (np. przy sprzątaniu domu i przygotowywaniu posiłków).
  • Poczucie odpowiedzialności (np. przy pomocy w realizacji prostych recept lekarskich)
  • Empatia i gotowość do nawiązywania kontaktu (np. w kontaktach z dziećmi i młodzieżą lub osobami wymagającymi opieki)
  • Staranność (np. podczas wykonywania czynności związanych z higieną i dezynfekcją)

Jakie przedmioty szkolne są dla Ciebie ważne?

  • Język niemiecki (np. doradzanie młodym ludziom w sprawach szkolnych lub zawodowych)
  • Sztuka/muzyka (np. przy nauczaniu malarstwa, rękodzieła i muzykowania)
  • Pedagogika/psychologia (np. do zadań wychowawczych, np. w opiece nad rodziną; do pracy z młodzieżą z problemami behawioralnymi)
  • Etyka (np. w zakresie opieki nad osobami potrzebującymi pomocy)
  • Prowadzenie gospodarstwa domowego (np. sprzątanie, gotowanie, zmywanie naczyń)

Następujące firmy z Templina i okolic prowadzą szkolenia dla zawodu "Asystent społeczny":

Oberstufenzentrum