Producent znaków i reklam świetlnych

Czym charakteryzuje się ten zawód?

Producenci znaków i tablic świetlnych projektują i realizują m.in. podświetlane instalacje reklamowe, szyldy i tablice reklamowe zgodnie z wymaganiami klienta. Ich praca zaczyna się od szkiców projektowych, które omawiają z klientem i finalizują jako dane cyfrowe na ekranie. Na podstawie tych szkiców obrabiają materiały nośne dla produktu końcowego, np. tną pleksi na litery podświetlane lub metale i tworzywa sztuczne na szyldy. Naklejają również naklejki na szyby wystawowe lub pojazdy reklamowe.

W obszarze zainteresowania grafika, druk, aplikacja, producenci znaków i znaków świetlnych zwracają szczególną uwagę na optymalne projektowanie i przetwarzanie: wybierają czcionki, plotują i kleją folie, stosują przedstawienia obrazowe lub stosują procesy druku cyfrowego. W zakresie techniki, montażu, elektryki/elektroniki reklamowej zapewniają prawidłowe mocowanie szyldów reklamowych i podświetlanych. Układają kable i wykonują połączenia elektryczne. Montują oni również i konfigurują elektroniczne układy sterowania oraz testują ich działanie.

Jakie są wymagania wobec Ciebie?

  • Prace rzemieślnicze (np. klejenie specjalnych folii lub cięcie pleksi na podświetlane litery).
  • staranność (np. podczas przygotowywania ostatecznej wersji dzieła do produkcji)
  • Kreatywność (np. przy projektowaniu czcionek, znaków i przedstawień obrazkowych)
  • Umiejętność pracy w zespole (np. podczas współpracy z innymi wykwalifikowanymi pracownikami przy wykonywaniu wielkoformatowych instalacji komunikacyjnych i reklamowych)
  • Dobra kondycja fizyczna (np. podczas podnoszenia i przenoszenia dużych znaków reklamowych)

Jakie przedmioty szkolne są dla Ciebie ważne?

  • Rękodzieło/technologia (np. projektowanie i montaż efektownych neonów, szyldów i nośników reklamowych).
  • Sztuka (np. tworzenie szkiców nowych produktów i pomysłów oraz tworzenie szkiców perspektywicznych)
  • Matematyka (np. do pracy w skali i obliczania właściwego rozmieszczenia napisów i obrazów na autobusach lub billboardach)

Następujące firmy z Templina i okolic prowadzą szkolenia dla zawodu "Producent znaków i reklam świetlnych":

Rieck Beschriftungen