Paralegal i urzędnik notarialny

Czym zajmujesz się w tym zawodzie?

Asystenci prawnika i notariusza przyjmują nakazy reprezentacji i poświadczenia, umawiają wizyty i przygotowują je. Prowadzą akta, rejestry i kalendarze spotkań, terminów i ponownych zgłoszeń oraz opracowują dokumenty i informacje. W sprawach notarialnych żądają dokumentów do notarialnego poświadczenia, np. przy sporządzaniu umów kupna-sprzedaży nieruchomości. Zgodnie z instrukcjami prawników-notariuszy sporządzają oni dokumenty dotyczące sporów prawnych, upomnień i egzekucji przymusowych. Przygotowują wnioski o wydanie aktów poświadczenia dziedziczenia, pełnomocnictw, oświadczeń i prostych umów. Ponadto obliczają opłaty, wystawiają faktury, monitorują i rejestrują płatności przychodzące oraz prowadzą korespondencję.

Rodzaj szkolenia: kształcenie dualne w zakresie prawa (regulowane rozporządzeniem o szkoleniu)
Czas trwania szkolenia: 3 lata
Miejsca nauki: firma szkoleniowa i szkoła zawodowa (kształcenie dualne)

Jakie są wymagania wobec Ciebie?

  • Umiejętności organizacyjne i elastyczność (np. umawianie się na spotkania z klientami, reagowanie na problemy różnych klientów).
  • staranność i dyskrecja (np. dotrzymywanie terminów i dat rozpraw, posługiwanie się danymi osobowymi)
  • Wyrażanie opinii w mowie i piśmie (np. w celu informowania klientów o stanie spraw prawnych, podczas korespondencji z klientami)
  • Orientacja na klienta (np. reagowanie na potrzeby klientów, np. w przypadku zleceń na reprezentację w sprawach sądowych)

Jakie przedmioty szkolne są dla Ciebie ważne?

  • Język niemiecki (np. w celu sporządzania dokumentów pisemnych i umów).
  • Matematyka (np. do obliczania kosztów i odsetek)
  • Biznes/prawo (np. informowanie klientów o stanie spraw prawnych)
  • język angielski (np. w transgranicznych stosunkach prawnych)

W chwili obecnej nie ma w Templinie żadnej firmy szkoleniowej zajmującej się tym zawodem.