Specjalista ds. pielęgniarstwa

Czym charakteryzuje się ten zawód?

Specjaliści w dziedzinie pielęgniarstwa opiekują się i troszczą o ludzi w każdym wieku w zakresie pielęgniarstwa, pielęgniarstwa dziecięcego i opieki nad osobami starszymi. W podstawowej opiece nad osobami potrzebującymi pomocy kładą się do łóżek i pomagają im w karmieniu i higienie osobistej. W pielęgniarstwie ambulatoryjnym pielęgniarki pracują również z krewnymi i uczą ich np. technik pielęgnacyjnych.

W porozumieniu z lekarzami prowadzącymi leczą np. rany, przeprowadzają infuzje, pobieranie krwi i nakłucia. Pomagają również przy badaniach, podają pacjentom przepisane przez lekarza leki lub zastrzyki oraz przygotowują ich do zabiegów chirurgicznych.

Ponadto podejmują zadania organizacyjne i administracyjne, takie jak określanie potrzeb pielęgniarskich oraz planowanie, koordynowanie i dokumentowanie działań pielęgniarskich. Pomagają również w przyjmowaniu pacjentów, zapewnianiu jakości i zarządzaniu zapasami leków.

Jakie są wymagania wobec Ciebie?

  • Empatia i umiejętność nawiązywania kontaktów (np. w kontaktach z pacjentami i krewnymi).
  • Pracowitość i poczucie odpowiedzialności (np. w dokumentowaniu działań opiekuńczych)
  • Stabilność psychiczna (np. w kontaktach z ciężko chorymi lub umierającymi pacjentami)
  • Dobra kondycja fizyczna (np. przy przenoszeniu pacjentów)
  • Dyskrecja (np. przy pracy z danymi pacjentów)

Jakie przedmioty szkolne są dla Ciebie ważne?

  • Etyka (np. w zakresie stosowania zasad etycznych w opiece pielęgniarskiej)
  • Biologia (np. w celu zrozumienia procesów biologicznych w chorobie i leczeniu)
  • Chemia (np. w celu zrozumienia działania leków)
  • Język niemiecki (np. do przygotowywania protokołów lub wyjaśniania procedur pielęgniarskich pacjentom i krewnym)
  • Matematyka (np. do rozliczania usług pielęgniarskich)

Następujące firmy z Templina i okolic prowadzą szkolenia dla zawodu "Specjalista ds. pielęgniarstwa":

DRK UM West/Oberbarnim

Evangelisches Seniorenzentrum Richard Kirstein

SANA Krankenhaus Templin