Asystent medyczny

Czym charakteryzuje się ten zawód?

Asystenci medyczni umawiają się na wizyty z pacjentami, dokumentują procedury leczenia w kartotekach pacjentów, dbają o rozliczenia za świadczone usługi i organizują rutynę praktyki. Zakładają opatrunki, przygotowują zastrzyki lub pobierają krew do badań laboratoryjnych. Ponadto informują pacjentów o możliwościach opieki przed i po zabiegu, dbają o instrumenty medyczne i wykonują prace laboratoryjne.

Jakie są wymagania wobec Ciebie?

  • Troska i poczucie odpowiedzialności (np. przy obchodzeniu się z lekami i przestrzeganiu zasad higieny).
  • Chęć nawiązywania kontaktu i empatia (np. podczas reagowania na sytuację osobistą pacjentów)
  • Stabilność psychiczna (np. w obliczu trudnych losów)
  • Dyskrecja (np. poufność przy pracy z danymi pacjentów)
  • Bliski kontakt fizyczny z ludźmi, czasami ryzyko infekcji

Jakie przedmioty szkolne są dla Ciebie ważne?

  • Biologia (np. w celu uzyskania pomocy podczas leczenia)
  • Chemia (np. do pracy w laboratorium)
  • Matematyka (np. do przeprowadzania rozliczeń kwartalnych)
  • Język niemiecki (np. do korespondencji z pacjentami i firmami ubezpieczeniowymi)

Następujące firmy z Templina i okolic prowadzą szkolenia dla zawodu "Asystent medyczny":

Prof. Dr. Burkhardt (Facharzt für Lungen- und Bronchialheilkunde)