Technik mechatronik

Czym charakteryzuje się ten zawód?

Inżynierowie mechatroniki budują złożone systemy mechatroniczne, np. roboty do produkcji przemysłowej, z zespołów i podzespołów mechanicznych, elektrycznych i elektronicznych. Testują oni poszczególne komponenty i montują je w systemach i instalacjach. Oddają do użytku gotowe systemy, programują je lub instalują związane z nimi oprogramowanie. W tym celu postępują zgodnie ze schematami połączeń i rysunkami projektowymi oraz dokładnie testują systemy przed przekazaniem ich klientom. Zajmują się również konserwacją i naprawą systemów mechatronicznych.

Jakie są wymagania wobec Ciebie?

  • Zręczność i koordynacja oko-ręka (np. przy montażu przekaźników obwodów, przy wymianie zużywających się części).
  • Znajomość techniki (np. przy montażu systemów i maszyn z części mechanicznych i elektronicznych)
  • Ostrożność (np. przy pracy na elementach pod napięciem)
  • staranność (np. przy analizie i usuwaniu usterek)

Jakie przedmioty szkolne są dla Ciebie ważne?

  • Matematyka (np. do zbierania i oceny wartości pomiarowych)
  • Informatyka (np. do instalowania, konfigurowania i programowania systemów informatycznych)
  • Rzemiosło/technologia (np. obróbka metalu i tworzyw sztucznych; rysunek techniczny)

W chwili obecnej nie ma w Templinie żadnej firmy szkoleniowej zajmującej się tym zawodem.