Murarz

Czym charakteryzuje się ten zawód?

Murarze produkują konstrukcje szkieletowe dla budynków mieszkalnych i komercyjnych. Najpierw betonują fundamenty, następnie murują lub betonują ściany zewnętrzne i wewnętrzne oraz stropy kondygnacji lub montują je z prefabrykatów. Przy pracach betoniarskich wykonują szalunki lub montują systemy szalunkowe. Używają zbrojenia, którego część sami wykonują ze stali zbrojeniowej. Zajmują się mieszaniem betonu lub obróbką betonu towarowego. Umieszczają świeży beton w szalunku i zagęszczają go.

W niektórych przypadkach zajmują się również tynkowaniem ścian, kładzeniem jastrychu lub montażem materiałów izolacyjnych. Wykonują również prace rozbiórkowe i adaptacyjne. Podczas prac remontowych i renowacyjnych identyfikują i naprawiają uszkodzenia strukturalne oraz ich przyczyny.

Jakie są wymagania wobec Ciebie?

  • Dobra kondycja fizyczna (np. podczas podnoszenia i przenoszenia materiałów budowlanych)
  • Zręczność manualna (np. przy precyzyjnym układaniu cegieł)
  • Kontrola fizyczna i wolność od zawrotów głowy (np. podczas pracy na drabinach i rusztowaniach)
  • Umiejętność pracy w zespole (np. przy montażu ciężkich elementów prefabrykowanych)

Jakie przedmioty szkolne są dla Ciebie ważne?

  • Matematyka (np. do określania zapotrzebowania na materiały budowlane, obliczania powierzchni i sporządzania pomiarów)
  • Rzemiosło/technologia (np. do pracy z narzędziami, maszynami i urządzeniami w budownictwie; rysunek techniczny)
  • Fizyka (np. w celu prawidłowej oceny właściwości materiałów i działania sił oraz rodzajów dźwigni)

Następujące firmy z Templina i okolic prowadzą szkolenia dla zawodu "Murarz":

Grafe Bau GmbH Hoch- und Tiefbauleistungen

Stein auf Stein Hochbau