Rolnik

Czym charakteryzuje się ten zawód?

Rolnicy produkują i sprzedają produkty roślinne i zwierzęce. W zależności od pory roku uprawiają glebę, wybierają nasiona, koszą, nawożą, pielęgnują rośliny i stosują pestycydy. W swojej działalności wykorzystują oni zazwyczaj pojazdy i sprzęt rolniczy, który nie tylko obsługują i monitorują, ale także konserwują. Po zbiorach przechowują lub konserwują swoje produkty lub wprowadzają je na rynek. W hodowli zwierząt karmią, poją i opiekują się zwierzętami gospodarskimi oraz czyszczą stajnie. Do ich obowiązków należą również prace księgowe i dokumentacyjne.

Jakie są wymagania wobec Ciebie?

  • Poczucie odpowiedzialności (np. przy obchodzeniu się ze zwierzętami gospodarskimi i pestycydami).
  • Dobra kondycja fizyczna (np. podczas podnoszenia worków z nawozem, podczas pracy na zewnątrz)
  • Znajomość zagadnień technicznych (np. przy naprawach maszyn rolniczych i urządzeń do karmienia)

Jakie przedmioty szkolne są dla Ciebie ważne?

  • Biologia (np. do uprawy roślin, hodowli zwierząt, opieki nad nimi i rozrodu).
  • Chemia (np. w celu zrozumienia składu paszy i nawozów)
  • Rzemiosło/technologia (np. do obsługi urządzeń technicznych i maszyn)
  • Matematyka (np. do obliczania potrzebnych ilości nasion lub nawozów)

Następujące firmy z Templina i okolic prowadzą szkolenia dla zawodu "Rolnik":

Milchhof Hardenbeck