Biznesmen dla handlu hurtowego i zagranicznego o specjalności handel hurtowy

Czym charakteryzuje się ten zawód?

Asystenci zarządzający handlem hurtowym i zagranicznym specjalizujący się w sprzedaży hurtowej kupują towary w dużych ilościach i sprzedają je przedsiębiorstwom detalicznym, rzemieślniczym lub przemysłowym. Udzielają swoim klientom wyczerpujących informacji o ofercie towarów i usług oraz doradzają w zakresie projektowania asortymentu. Monitorują rynek, identyfikują źródła zaopatrzenia, porównują ceny, przygotowują oferty i zamawiają towary. Negocjują również terminy i warunki dostaw, zawierają umowy transportowe, załatwiają formalności celne, monitorują przesyłki i realizują transakcje płatnicze. Planują oni wszystkie procesy zakupowe, logistyczne i sprzedażowe oraz kontrolują przepływ danych i towarów od zamówienia do dostawy. W tym celu wykorzystują różne kanały zaopatrzenia i dystrybucji, w szczególności kanały internetowe, oraz obsługują elektroniczne procesy biznesowe (e-biznes). Przeprowadzają kontrole towarów przychodzących, sprawdzają dokumenty dostawy, organizują i nadzorują magazynowanie i wysyłkę towarów. Zajmują się również controllingiem i marketingiem oraz biorą udział w projektach ogólnozakładowych.

Jakie są wymagania wobec Ciebie?

  • Staranność (np. przy rejestrowaniu przyjęć towarów, przy kompletowaniu towarów).
  • Orientacja na klienta, chęć nawiązywania kontaktu (np. przy rozpatrywaniu reklamacji, doradzaniu klientom)
  • Umiejętności negocjacyjne, asertywność (np. w przypadku negocjacji z dostawcami lub usługodawcami)
  • Myślenie handlowe (np. przy kalkulacjach, przy porównywaniu ofert usług)

Jakie przedmioty szkolne są dla Ciebie ważne?

  • Język niemiecki (np. do pisania ofert i listów handlowych)
  • Ekonomia/Matematyka (np. do obliczania kosztów transportu, do naliczania opłat za usługi dla przedsiębiorstw)

Następujące firmy z Templina i okolic prowadzą szkolenia dla zawodu "Biznesmen dla handlu hurtowego i zagranicznego o specjalności handel hurtowy":

Baustoffe Templin GmbH