Biznesmen dla turystyki i wypoczynku

Czym charakteryzuje się ten zawód?

Przedsiębiorcy zajmujący się turystyką i wypoczynkiem opracowują, pośredniczą i sprzedają produkty i usługi turystyczne: Na przykład udzielają informacji i porad - ewentualnie w języku obcym - zainteresowanym osobom na temat oferty turystycznej i kulturalnej danego regionu lub miejscowości oraz przyjmują rezerwacje i zapytania. Udzielają informacji, np. o godzinach otwarcia lokalnych obiektów, rozprowadzają lub sprzedają broszury informacyjne, układają pakiety turystyczne i kalkulują ich ceny. Ponadto inicjują i koordynują zajęcia w czasie wolnym, biorąc pod uwagę życzenia grup docelowych i klientów. Planują wydarzenia i zapewniają ich organizację. Ściśle współpracują z lokalnymi partnerami, np. stowarzyszeniami, oraz budują i utrzymują sieci kontaktów. Promują one również turystykę regionalną poprzez public relations i reklamę.

Jakie są wymagania wobec Ciebie?

  • Myślenie komercyjne, umiejętności negocjacyjne i asertywność (np. tworzenie produktów turystycznych, stawianie partnerom podróży i imprez określonych warunków).
  • Staranność (np. przy obliczaniu cen)
  • Umiejętności komunikacyjne oraz orientacja na klienta i usługi (np. kompleksowe doradzanie klientom w zakresie usług turystycznych i uwzględnianie życzeń klientów)
  • gotowość do nawiązywania kontaktów i kompetencje międzykulturowe (np. reagowanie na potrzeby klientów, uwzględnianie specyfiki kulturowej w doradzaniu turystom z różnych krajów)
  • Kreatywność i zdolności organizacyjne (np. opracowywanie i organizowanie regionalnych i lokalnych ofert turystycznych)

Jakie przedmioty szkolne są dla Ciebie ważne?

  • Ekonomia (np. do rejestrowania kluczowych danych operacyjnych, przy pracy w controllingu)
  • Język niemiecki (np. przy rozmowach informacyjnych i handlowych z klientami)
  • Matematyka (np. do kalkulacji ofert turystycznych i rekreacyjnych)
  • angielski i inne języki obce (np. w przypadku doradztwa dla gości zagranicznych)
  • Geografia (np. w celu doradztwa w zakresie klimatu i warunków naturalnych w miejscu docelowym)

Następujące firmy z Templina i okolic prowadzą szkolenia dla zawodu "Biznesmen dla turystyki i wypoczynku":

NaturThermeTemplin

Tourismus-Marketing Temp­lin GmbH