Mechanik obróbki drewna

Czym charakteryzuje się ten zawód?

Mechanicy obróbki drewna produkują tarcicę, tarcicę struganą, deski, fornir i płyty wiórowe oraz inne materiały drewnopochodne za pomocą maszyn i urządzeń, które obsługują i konserwują.

Planują i koordynują niezbędne etapy pracy, dobierają potrzebne materiały oraz kontrolują, monitorują i optymalizują procesy produkcyjne. Na koniec sprawdzają, czy drewno zostało poddane obróbce bez wad i czy zachowane zostały operacyjne i prawne standardy jakości. Ponadto, przygotowują gotowe produkty do przechowywania lub wysyłki.

Jakie są wymagania wobec Ciebie?

  • Dobra kondycja fizyczna (np. przy podnoszeniu i przenoszeniu ciężkiego drewna).
  • Staranność (np. w zakresie pomiarów i kontroli jakości)
  • Zręczność manualna (np. przy naprawianiu uszkodzonych miejsc w drewnie)
  • Dokładność i uważność obserwacyjna (np. podczas monitorowania maszyn do obróbki drewna, np. w celu uniknięcia nieprawidłowych cięć)

Jakie przedmioty szkolne są dla Ciebie ważne?

  • Matematyka (np. do obliczania zapotrzebowania na materiały, kosztów i zysku).
  • Rzemiosło/technologia (np. do przygotowywania szkiców i planów; rysunek techniczny)

Następujące firmy z Templina i okolic prowadzą szkolenia dla zawodu "Mechanik obróbki drewna":

Holzindustrie Templin GmbH

Kiefern Bohm GmbH Co. KG (Sägewerk, Holzhandel, Zimmerei)

Robeta Holz OHG