Akustyk aparatów słuchowych

Czym charakteryzuje się ten zawód?

Protetycy słuchu doradzają klientom w sprawie różnych typów aparatów słuchowych i ochrony słuchu. W ten sposób wychodzą naprzeciw indywidualnym potrzebom swoich klientów. Może to być spowodowane utratą słuchu związaną z wiekiem lub zwiększonym narażeniem na hałas w pracy. Aby móc optymalnie dopasować aparat słuchowy, przeprowadzają oni testy sprawności słuchu, np. sprawdzają, jak dobrze klienci odbierają wysokie i niskie tony lub mowę. Wykonują również wkładki do aparatów słuchowych lub jako ochronę słuchu. W tym celu pobierają wycisk kanału słuchowego, indywidualnie dopasowują wkładki do ucha pacjenta, instalują je w aparatach słuchowych i dokonują precyzyjnej regulacji akustycznej. Instruują klientów w zakresie obsługi aparatów słuchowych oraz wykonują prace serwisowe i konserwacyjne. Ponadto podejmują się zadań handlowych i administracyjnych, np. prowadzą korespondencję, kalkulują oferty i przygotowują faktury dla kas chorych lub klientów.

Jakie są wymagania wobec Ciebie?

  • Zręczność manualna (np. przy wykonywaniu wkładek usznych lub montażu małych części)
  • Zrozumienie techniczne (np. podczas konserwacji aparatów słuchowych)
  • Staranność i dokładność obserwacji (np. przy sprawdzaniu prawidłowego dopasowania wkładki usznej)
  • Orientacja na klienta i umiejętności komunikacyjne (np. podczas doradzania klientom w zakresie odpowiedniego systemu wspomagania słyszenia)

Jakie przedmioty szkolne są dla Ciebie ważne?

  • Fizyka (np. wiedza z zakresu akustyki przy wyborze odpowiednich aparatów słuchowych).
  • Praca/technologia (np. podczas zakładania wkładki usznej, montażu aparatów słuchowych lub konserwacji systemów słuchowych)
  • matematyka (np. podczas wykonywania obliczeń audiologicznych i procedur pomiarowych z różnymi wielkościami akustycznymi)
  • Biologia (np. w celu zrozumienia złożonego procesu słyszenia i mówienia)
  • język niemiecki (np. w celu doradztwa dla klientów, instruowania klientów w zakresie użytkowania aparatów słuchowych; korespondencja z producentami i kasami chorych)

Następujące firmy z Templina i okolic prowadzą szkolenia dla zawodu "Akustyk aparatów słuchowych":

der HörWerker Inh. Ralf Deistler