Wykwalifikowany pracownik budowlany z ukierunkowaniem na prace murarskie

Czym charakteryzuje się ten zawód?

Pracownicy budowlani specjalizujący się w murowaniu wytwarzają z pojedynczych cegieł konstrukcje murowe, takie jak ściany, schody czy szyby. W tym celu mieszają zaprawę i układają na sobie cegły takie jak klinkier, cegły lub cegły piaskowo-wapienne. Wylewają beton na stropy i ściany, montują prefabrykaty, takie jak nadproża okienne czy schody, układają jastrychy. Montują również materiały izolacyjne do ochrony przed ciepłem, zimnem, dźwiękiem i ogniem, tynkują ściany i sufity oraz montują ściany szkieletowe, na przykład w suchej zabudowie. Mogą oni pracować w nowym budownictwie lub przy renowacji.

Jakie są wymagania wobec Ciebie?

  • Zręczność manualna i koordynacja oko-ręka (np. przy układaniu cegieł).
  • ostrożność i umiejętność pracy na wysokościach (np. podczas pracy na drabinach i rusztowaniach)
  • Dobra kondycja fizyczna (np. przy podnoszeniu i przenoszeniu materiałów budowlanych)
  • Umiejętność pracy w zespole (np. przy montażu ciężkich elementów prefabrykowanych)

Jakie przedmioty szkolne są dla Ciebie ważne?

  • Matematyka (np. do obliczania zapotrzebowania na materiały)
  • Fizyka (np. w celu zrozumienia podstaw fizyki budowli)
  • Rękodzieło/technologia (np. praca z maszynami i urządzeniami, czytanie i wykonywanie szkiców i rysunków)

Następujące firmy z Templina i okolic prowadzą szkolenia dla zawodu "Wykwalifikowany pracownik budowlany z ukierunkowaniem na prace murarskie":

Stein auf Stein Hochbau