Wykwalifikowany pracownik budowlany z ukierunkowaniem na prace betonowe i żelbetowe

Czym charakteryzuje się ten zawód?

Technicy inżynierii budowlanej specjalizujący się w pracach betonowych i żelbetowych produkują elementy budowlane, takie jak fundamenty, podpory, belki, ściany i stropy. Wykonują również wymagane deskowania i zbrojenia, aby zapobiec pękaniu betonu. Mieszają oni beton, umieszczają go w formie płynnej w szalunku i zagęszczają. Po stwardnieniu usuwają szalunek i, jeśli to konieczne, wykańczają powierzchnię betonu. Montują również prefabrykaty betonowe i instalują materiały izolacyjne do ochrony przed ciepłem, zimnem, dźwiękiem i ogniem. Mogą oni pracować w nowym budownictwie lub przy renowacji.

Jakie są wymagania wobec Ciebie?

  • Zręczność manualna i koordynacja ręka-oko (np. przy wygładzaniu betonowego sufitu)
  • Ostrożność i brak zawrotów głowy (np. podczas pracy na drabinach i rusztowaniach)
  • Dobra kondycja fizyczna (np. przy podnoszeniu i przenoszeniu materiałów budowlanych)
  • Umiejętność pracy w zespole (np. przy montażu ciężkich elementów prefabrykowanych)

Jakie przedmioty szkolne są dla Ciebie ważne?

  • Matematyka (np. do obliczania zapotrzebowania na materiały)
  • Fizyka (np. w celu zrozumienia podstaw fizyki budowli)
  • Rękodzieło/technologia (np. praca z maszynami i urządzeniami, czytanie i wykonywanie szkiców i rysunków)

Następujące firmy z Templina i okolic prowadzą szkolenia dla zawodu "Wykwalifikowany pracownik budowlany z ukierunkowaniem na prace betonowe i żelbetowe":

Templiner Hausbau GmbH