Pielęgniarka edukacji leczniczej

Czym zajmujesz się w tym zawodzie?

Pielęgniarki edukacji leczniczej towarzyszą i wspierają osoby z niepełnosprawnością umysłową, fizyczną i/lub emocjonalną w każdym wieku, aby wzmocnić ich niezależność i umożliwić im prowadzenie jak najbardziej niezależnego życia w życiu codziennym. Biorą przy tym pod uwagę rodzaj i stopień danej niepełnosprawności. Motywują oni podopiecznych do angażowania się w sensowne zajęcia w czasie wolnym, takie jak malowanie, muzykowanie czy pływanie. Promują również zachowania społeczne i rozwój osobisty osób powierzonych ich opiece oraz pomagają im w integracji w szkole lub w pracy.

Ponadto pielęgniarki lecznicze pomagają osobom obłożnie chorym w utrzymaniu higieny osobistej, przyjmowaniu pokarmów, ubieraniu się i rozbieraniu (opieka podstawowa). Są oni również odpowiedzialni za dostarczanie pacjentom leków. Wykonują również prace organizacyjne i administracyjne. Na przykład planują i opracowują program spędzania czasu wolnego lub pomagają w sporządzaniu planów wsparcia.

Jakie są wymagania wobec Ciebie?

  • Poczucie odpowiedzialności (np. przy wykonywaniu działań terapeutycznych).
  • Empatia i umiejętność radzenia sobie z konfliktami (np. w kontaktach z osobami depresyjnymi lub agresywnymi)
  • Umiejętności komunikacyjne (np. w rozmowach z osobami niepełnosprawnymi i ich bliskimi, podczas spotkań zespołu)
  • Dokładność i staranność obserwacji (np. rozpoznawanie zmian w zachowaniu osób, którymi należy się opiekować)
  • stabilność psychiczna (np. zachowanie dystansu zawodowego w kontaktach z osobami niepełnosprawnymi fizycznie, psychicznie lub emocjonalnie)

Jakie przedmioty szkolne są dla Ciebie ważne?

  • Niemiecki (np. przy opracowywaniu planów kształcenia/wsparcia; przy doradzaniu w sprawach szkolnych).
  • Sztuka/muzyka/rzemiosło (np. rękodzieło, śpiew i muzykowanie z dziećmi i dorosłymi)
  • Etyka (np. w zakresie opieki nad osobami potrzebującymi)

Następujące firmy z Templina i okolic prowadzą szkolenia dla zawodu "Pielęgniarka edukacji leczniczej":

Oberstufenzentrum