Pomoc domowa

Czym charakteryzuje się ten zawód?

Gosposie wykonują zadania związane z utrzymaniem porządku w prywatnych gospodarstwach domowych, dużych kuchniach, domach mieszkalnych, szpitalach lub ośrodkach zakwaterowania. Opracowują plany wyżywienia, kupują artykuły spożywcze, przygotowują posiłki, utrzymują w czystości kuchnię, pomieszczenia mieszkalne i gospodarcze oraz dbają o opiekę tekstylną. Opiekując się osobami potrzebującymi wsparcia, najpierw rozpoznają ich potrzeby, oczekiwania i przyzwyczajenia. W związku z tym planują i świadczą usługi i zaopatrzenie, np. przygotowują lekkie posiłki lub udzielają pomocy w radzeniu sobie w życiu codziennym. Kontrolują i optymalizują procesy pracy, np. w pomieszczeniach do sprzątania lub w pralni, oraz zapewniają przestrzeganie standardów higieny. Zamawiają towary i sprzęt zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i efektywności ekonomicznej. W gospodarstwach domowych przedsiębiorstw rolnych dbają o przetwarzanie produktów własnych lub regionalnych przedsiębiorstwa, a w razie potrzeby przejmują również sprzedaż produktów rolnych.

Jakie są wymagania wobec Ciebie?

  • Zręczność (np. prasowanie, sprzątanie, gotowanie).
  • Umiejętności organizacyjne (np. ustalanie planów posiłków, planów sprzątania, harmonogramów pracy personelu)
  • Umiejętności współpracy i komunikacji (np. współpraca z innymi obszarami odpowiedzialności)
  • Empatia (np. reagowanie na potrzeby osób, które mają być objęte opieką)
  • Umiejętności obliczeniowe (np. obliczanie cen i kosztów produktów i usług domowych)

Jakie przedmioty szkolne są dla Ciebie ważne?

  • Ekonomia domowa (np. umiejętność zapewnienia i dbania o gospodarstwa domowe).
  • Język niemiecki (np. przy prezentacji produktów i usług, przy doradztwie dla klientów)
  • Matematyka (np. do obliczeń efektywności ekonomicznej w gospodarstwie domowym)

Następujące firmy z Templina i okolic prowadzą szkolenia dla zawodu "Pomoc domowa":

Feriendorf Groß Väter See