Specjalista ds. technologii zaopatrzenia w wodę

Czym charakteryzuje się ten zawód?

Specjaliści ds. technologii wodociągowej za pomocą różnych systemów pobierają wodę surową ze studni, rzek lub jezior i przetwarzają ją na wodę pitną. Magazynują tę wodę w podwyższonych zbiornikach i wprowadzają ją do sieci wodociągowej. W systemach filtracyjnych lub zbiornikach reakcyjnych oczyszczają wodę z niepożądanych substancji i dezynfekują ją ozonem lub chlorem. Pobierają oni próbki, badają jakość wody i dokumentują wyniki. Głównie monitorują i kontrolują zautomatyzowane systemy w wodociągach i innych obiektach zaopatrzenia w wodę. Interweniują one w przypadku awarii. Jako tak zwane "osoby wykwalifikowane elektrotechnicznie" instalują i naprawiają również urządzenia elektryczne w zakresie swoich obowiązków.

Jakie są wymagania wobec Ciebie?

  • Zręczność manualna i zrozumienie techniczne (np. przy uszczelnianiu uszkodzonych miejsc w systemach studni, podczas prac konserwacyjnych).
  • Pracowitość i poczucie odpowiedzialności (np. przy pracach na wodociągach, przy kontroli jakości wody pitnej)
  • Ostrożność, kontrola fizyczna i brak zawrotów głowy (np. praca w szybach, na wieżach ciśnień)

Jakie przedmioty szkolne są dla Ciebie ważne?

  • Biologia (np. w celu poznania cykli ekologicznych)
  • Chemia (np. do obliczania mieszanin substancji)
  • Fizyka (np. do pomiaru substancji)
  • Matematyka (np. do obliczania natężenia przepływu)
  • Rękodzieło/technologia (np. do obsługi i naprawy maszyn i urządzeń)

Następujące firmy z Templina i okolic prowadzą szkolenia dla zawodu "Specjalista ds. technologii zaopatrzenia w wodę":

Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserentsorgung der Westuckermark