Edukator

Czym charakteryzuje się ten zawód?

Wychowawcy obserwują zachowanie i stan dzieci, nastolatków i młodych dorosłych, opiekują się nimi i wspierają ich, analizują wyniki zgodnie z zasadami pedagogiki i oceniają, na przykład, poziom rozwoju, motywację lub zachowania społeczne. Na tej podstawie opracowują oni długoterminowe plany edukacyjne oraz przygotowują działania i środki pedagogiczne, które np. wspierają zachowania społeczne lub rozwój indywidualny. Promują fizyczny i umysłowy rozwój dzieci i młodzieży poprzez zachęcanie ich do angażowania się w twórcze działania i swobodną lub kierowaną zabawę. Ponadto dokumentują działania i ich wyniki, prowadzą dyskusje, wspierają i doradzają w zadaniach szkolnych i problemach prywatnych.

Ponadto przygotowują posiłki, leczą drobne choroby i urazy oraz doradzają w zakresie higieny osobistej. Wychowawcy zastanawiają się nad pracą wychowawczą w zespole, w razie potrzeby również wspólnie z przełożonymi lub ekspertami z dziedziny medycyny, psychologii i terapii, a także współpracują z innymi specjalistami społeczno-pedagogicznymi. Utrzymują oni bliski kontakt z rodzicami i opiekunami oraz udzielają im informacji i porad.

Jakie są wymagania wobec Ciebie?

  • Poczucie odpowiedzialności (np. podczas nadzorowania dzieci na ramie wspinaczkowej).
  • empatia i umiejętność radzenia sobie z konfliktami (np. w kontaktach ze smutnymi dziećmi, nastolatkami lub młodymi dorosłymi z problemami behawioralnymi)
  • Umiejętności komunikacyjne (np. podczas rozmów z opiekunami, spotkań zespołu)
  • Stabilność psychologiczna (np. w celu zachowania dystansu zawodowego)
  • Dokładność obserwacji (np. podczas obserwowania zachowania i stanu dzieci, młodzieży lub młodych dorosłych)

Jakie przedmioty szkolne są dla Ciebie ważne?

  • Język niemiecki (np. w celu nauki dzieci i młodzieży pierwszych umiejętności czytania i pisania)
  • Sztuka (np. przy nauczaniu rzemiosła i malarstwa)
  • Muzyka (np. śpiewanie i muzykowanie)
  • Pedagogika/psychologia (np. aby móc odpowiednio opiekować się i wspierać dzieci)
  • Ekonomia domowa (np. przygotowywanie posiłków)

Następujące firmy z Templina i okolic prowadzą szkolenia dla zawodu "Edukator":

Oberstufenzentrum