Terapeuta zajęciowy

Czym charakteryzuje się ten zawód?

Terapeuci zajęciowi doradzają i leczą osoby, których samodzielność jest ograniczona przez chorobę, np. udar, lub przez niepełnosprawność. Wśród ich pacjentów są również dzieci i osoby starsze, które mają problemy z poruszaniem się.

Zgodnie z indywidualnym planem leczenia, ćwiczą podstawowe umiejętności, takie jak jedzenie, mycie, ubieranie się, pisanie czy robienie zakupów. U innych pacjentów trenuje się motorykę dużą i małą, orientację i koncentrację lub posługiwanie się pomocami i protezami. Podpowiadają i instruują, jak urządzić miejsce pracy, pracować w gospodarstwie domowym czy planować codzienne obowiązki. W plan terapii włączają również bliskich i otoczenie pacjenta. Poprzez terapię dąży się do tego, aby umożliwić pacjentom jak najbardziej samodzielne życie lub udział w życiu zawodowym.

Jakie są wymagania wobec Ciebie?

  • Umiejętności pedagogiczne i komunikacyjne (np. w zakresie instruowania i motywowania pacjentów/klientów, objaśniania planów terapii)
  • Empatia i gotowość do nawiązywania kontaktów (np. rozpoznawanie życzeń i potrzeb pacjentów/klientów, nawiązywanie kontaktu z nowymi pacjentami/klientami).
  • Zręczność i koordynacja ręka-oko (np. przy wykonywaniu prac ręcznych i twórczych).
  • wytrzymałość i stabilność psychiczna (np. przy długotrwałych terapiach, dla zachowania dystansu zawodowego)

Jakie przedmioty szkolne są dla Ciebie ważne?

  • Biologia (np. w celu zrozumienia struktury i anatomii ciała ludzkiego).
  • Rękodzieło (np. stosowanie technik rękodzielniczych i projektowych)

Następujące firmy z Templina i okolic prowadzą szkolenia dla zawodu "Terapeuta zajęciowy":

SANA Krankenhaus Templin