Elektronik systemów budynków i infrastruktury

Czym zajmujesz się w tym zawodzie?

Elektronicy systemów budowlanych i infrastrukturalnych planują, na przykład, systemy wentylacji, ogrzewania, elektryczności i bezpieczeństwa w obiektach mieszkalnych i przemysłowych, szkołach, szpitalach i innych budynkach, instalują je i zapewniają ich sprawne funkcjonowanie. Integrują i konfigurują urządzenia obsługi budynku i systemy sterowania, przekazują systemy i instruują użytkowników w zakresie ich obsługi. Ponadto monitorują systemy za pomocą systemów sterowania, sprawdzają urządzenia i przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa, sporządzają diagnozy usterek i samodzielnie naprawiają urządzenia techniczne lub zlecają ich naprawę. W tym celu doradzają klientom, kalkulują koszty, zawierają umowy i przyjmują zlecenia od osób trzecich.

Jakie są wymagania wobec Ciebie?

Zręczność i koordynacja oko-ręka (np. przy regulacji małych elementów lub wykonywaniu połączeń elektrycznych).
Wiedza techniczna (np. w zakresie analizy usterek w urządzeniach budowlanych)
Ostrożność (np. podczas pracy przy elementach pod napięciem i połączeniach pod napięciem)
staranność i poczucie odpowiedzialności (np. przy sprawdzaniu bezpieczeństwa i funkcji ochronnych instalacji elektrycznych)

Jakie przedmioty szkolne są dla Ciebie ważne?

Matematyka (np. do obliczania wielkości elektrycznych)
Informatyka (np. w zakresie dostępu do programowania i cyfrowych procesów pracy)
Rzemiosło/technologia (np. w zakresie konserwacji lub naprawy systemów technologicznych budynków i infrastruktury; rysunek techniczny)

Następujące firmy z Templina i okolic prowadzą szkolenia dla zawodu "Elektronik systemów budynków i infrastruktury":

Elektroinstallation Weiher

Elektroinstallationsbetrieb Rainer Thomas GmbH

JKM Elektroanlagen GmbH