Technik elektronik w technice operacyjnej

Czym zajmujesz się w tym zawodzie?

Technicy elektronicy w inżynierii przemysłowej instalują komponenty i systemy elektryczne w zakresie zasilania elektrycznego, przemysłowych systemów operacyjnych lub systemów budowlanych i technologii automatyzacji. Projektują przebudowę i rozbudowę instalacji, instalują systemy prowadzenia kabli i linie energetyczne, ustawiają maszyny i systemy napędowe oraz instalują rozdzielnice. Ponadto programują, konfigurują i testują systemy i urządzenia bezpieczeństwa. Monitorują oni również sprzęt, regularnie go konserwują, przeprowadzają regularne kontrole i naprawiają w razie awarii. Organizują oni również instalację systemów i nadzorują pracę dostawców usług i innych rzemieślników. Po przekazaniu systemów elektronicy z zakresu techniki przemysłowej instruują przyszłych użytkowników w zakresie ich obsługi.

Jakie są wymagania wobec Ciebie?

  • Zręczność i koordynacja oko-ręka (np. podczas układania kabli w trudno dostępnych miejscach).
  • Znajomość techniki (np. przy planowaniu instalacji elektrycznych, przy montażu rozdzielni)
  • Ostrożność (np. podczas pracy przy elementach pod napięciem i połączeniach pod napięciem)
  • staranność i poczucie odpowiedzialności (np. podczas testowania funkcji bezpieczeństwa i ochrony systemów elektrycznych)

Jakie przedmioty szkolne są dla Ciebie ważne?

  • Matematyka (np. do obliczania wielkości elektrycznych, takich jak prądy i opory).
  • Rękodzieło/technologia (np. do montażu elementów w szafach sterowniczych; rysunek techniczny)
  • Informatyka (np. w zakresie dostępu do programowania i cyfrowych procesów pracy)

Następujące firmy z Templina i okolic prowadzą szkolenia dla zawodu "Technik elektronik w technice operacyjnej":

Robeta Holz OHG