Betoniarz i żelbetoniarz

Czym zajmujesz się w tym zawodzie?

Betoniarze i żelbetoniarze wykonują konstrukcje betonowe i żelbetowe, np. mosty, hale i wieżowce. Montują lub wykonują szalunki i rusztowania nośne, wyginają i splatają stalowe zbrojenia, aby zapobiec pękaniu betonu, oraz instalują zbrojenia w szalunkach.

Sie stellen Betonmischungen her oder verarbeiten fertig gelieferten Transportbeton. Den frischen Beton bringen sie in die Schalungen ein und verdichten ihn durch Stampfen und Rütteln. Nach dem Erhärten entfernen sie die Schalungen und bearbeiten bei Bedarf die Betonoberflächen. Sie montieren Betonfertigteile und dichten Betonbauwerke ab, dämmen und isolieren diese. Außerdem sanieren sie Schäden an Betonbauteilen.

Jakie są wymagania wobec Ciebie?

  • Dobra kondycja fizyczna (np. podczas podnoszenia i przenoszenia materiałów budowlanych)
  • Zręczność manualna (np. przy montażu gotowych elementów betonowych)
  • Kontrola fizyczna i wolność od zawrotów głowy (np. podczas pracy na drabinach i rusztowaniach)
  • Umiejętność pracy w zespole (np. podczas transportu i wspólnego montażu dużych prefabrykatów betonowych)

Jakie przedmioty szkolne są dla Ciebie ważne?

  • Matematyka (np. do określania zapotrzebowania na materiały budowlane, obliczania powierzchni i sporządzania pomiarów)
  • Rzemiosło/technologia (np. do pracy z narzędziami, maszynami i urządzeniami w budownictwie; rysunek techniczny)
  • Fizyka (np. w celu prawidłowej oceny właściwości materiałów i działania sił oraz rodzajów dźwigni)

Następujące firmy z Templina i okolic prowadzą szkolenia dla zawodu "Betoniarz i żelbetoniarz":

Templiner Hausbau GmbH