Urzędnik bankowy

Czym charakteryzuje się ten zawód?

Pracownicy banku wspierają klientów w sprawach finansowych. Na przykład, dostarczają oni informacji na temat inwestycji, zarządzania kontami i obsługują krajowe lub zagraniczne transakcje płatnicze dla klientów. Udzielają indywidualnych porad dotyczących kredytów prywatnych i firmowych, umów oszczędnościowych w kasach mieszkaniowych, ubezpieczeń na życie lub innych umów, inicjują zawieranie umów i zajmują się ich realizacją. W dziale wewnętrznym instytucji kredytowej zajmują się planowaniem i kontrolą procesów pracy. Ponadto, przeprowadzają kontrole księgowe i monitorują zgodność z przepisami ustawowymi i wewnętrznymi wytycznymi.

Jakie są wymagania wobec Ciebie?

  • Zorientowanie na klienta i obsługę, umiejętności komunikacyjne (np. podczas doradzania klientom)
  • staranność, koncentracja i dyskrecja (np. przy właściwym księgowaniu transakcji biznesowych, przy przetwarzaniu danych klientów)
  • Komercyjne myślenie i umiejętności negocjacyjne (np. przy ocenie ryzyka kredytowego, negocjowaniu warunków inwestycji finansowych lub kredytów)

Jakie przedmioty szkolne są dla Ciebie ważne?

  • Język niemiecki (np. w kontaktach z klientami)
  • Ekonomia (np. do analizy wskaźników bilansowych)
  • Matematyka (np. do obliczania odsetek i procentów)
  • Język angielski (np. w przypadku międzynarodowych kontaktów z klientami)

Następujące firmy z Templina i okolic prowadzą szkolenia dla zawodu "Urzędnik bankowy":

Sparkasse Uckermark

VR-Bank Uckermark-Randow eG