Sprzedawca samochodów

Czym zajmujesz się w tym zawodzie?

Przedstawiciele handlowi branży motoryzacyjnej wykonują zadania handlowe na styku handlu i warsztatu, w szczególności w zakresie zaopatrzenia, dystrybucji i sprzedaży pojazdów mechanicznych oraz części i akcesoriów. Zajmują się księgowością, rachunkowością i kalkulacją kosztów oraz zadaniami merytorycznymi i organizacyjnymi, np. w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Monitorują oni również rozwój sytuacji na rynku i uwzględniają uzyskane w ten sposób informacje przy planowaniu i realizacji kampanii marketingowych.

Przedstawiciele handlowi branży motoryzacyjnej organizują obsługę klientów i przyjmują zlecenia na przeglądy i naprawy. W ramach sprzedaży doradzają klientom indywidualnym i biznesowym w zakresie produktów usług finansowych, przygotowują oferty i zawierają umowy finansowania, kupna, leasingu lub ubezpieczenia.

Jakie są wymagania wobec Ciebie?

  • Zorientowanie na klienta i umiejętności komunikacyjne (np. podczas odpowiadania na pytania klientów i udzielania im porad)
  • Myślenie handlowe i staranność (np. przy ustalaniu cen, kalkulowaniu ofert finansowania)
  • Elastyczność i zdolności organizacyjne (np. w przechodzeniu od pracy biurowej do doradztwa klientom, w planowaniu i przeprowadzaniu kampanii marketingowych i sprzedażowych)
  • Umiejętności negocjacyjne i asertywność (np. w negocjacjach z dostawcami)

Jakie przedmioty szkolne są dla Ciebie ważne?

  • matematyka (np. w celu przygotowania rachunku kosztów i działań)
  • Język niemiecki (np. do negocjacji z klientami, do korespondencji handlowej)
  • Ekonomia/prawo (np. do zadań księgowych, do sporządzania umów)

Następujące firmy z Templina i okolic prowadzą szkolenia dla zawodu "Sprzedawca samochodów":

Autohaus Drescher