Pracownik wykwalifikowany do wykończenia wnętrz

Czym charakteryzuje się ten zawód?

Pracownicy budowlani specjalizujący się w pracach w suchej zabudowie wznoszą lekkie ściany oraz obudowują ściany i sufity, w szczególności płytami gipsowo-kartonowymi i gipsowo-włóknowymi lub systemowymi materiałami budowlanymi. Sprawdzają oni podłoże, mocują konstrukcje wsporcze i instalują materiały izolacyjne. Dla ścian działowych pokrywają szkielet z profili drewnianych lub metalowych płytami gipsowo-kartonowymi. Podwieszają sufity lub odnawiają powierzchnie ścian za pomocą suchego tynku. Wyrównują nierówności w podłogach z suchym jastrychem. Montują oni również obudowy rur lub kabli oraz uszczelniają elementy budowlane przed wilgocią. Ponadto podejmują się oni wszelkich niezbędnych prac naprawczych. Mogą oni pracować w nowym budownictwie lub przy renowacji.

Jakie są wymagania wobec Ciebie?

  • sprawność manualna i koordynacja oko-ręka (np. przy montażu płyt ściennych z tynku, przy wypełnianiu fug)
  • Ostrożność i rozwaga (np. przy wykonywaniu pomiarów, podczas pracy na drabinach i rusztowaniach)
  • Dobra kondycja fizyczna (np. podczas podnoszenia i przenoszenia materiałów budowlanych)

Jakie przedmioty szkolne są dla Ciebie ważne?

  • Matematyka (np. obliczanie powierzchni i zapotrzebowania na materiały)
  • Praca/technologia (np. praca z maszynami, urządzeniami i narzędziami budowlanymi, czytanie i wykonywanie prostych rysunków technicznych)
  • Fizyka (np. w celu zrozumienia właściwości materiałów budowlanych)

Następujące firmy z Templina i okolic prowadzą szkolenia dla zawodu "Pracownik wykwalifikowany do wykończenia wnętrz":

Templiner Trockenbau GmbH